...:::MEVZUAT VE PLANLAR:::... > Özel Eğitim Planları

MATEMATİK DERSİ 6-7-8.SINIFLAR KABA DEÄžERLENDİRME FORMU(Özel Eğitim Sınıfları)

(1/1)

deneyim:
MATEMATİK DERSİ 6-7-8.SINIFLAR  KABA DEÄžERLENDİRME FORMU

Öğrencinin bağımsız olarak yapabildiği becerileri için artı(+) ,yapamadıkları için eksi (-) işaretleri kullanınız.

6.Sınıf

Kazanımlar            + / -   Açıklamalar
SAYILAR
a)Doğal sayılar
1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
2. Doğal sayılar kümesinde toplama  işlemlerinin özelliklerini uygular.
-kapalılık,
-değişme,
-birleşme,
-etkisiz eleman.
3Çarpma işleminin özelliğini uygular.
-kapalılık,
-değişme,
-birleşme,
-etkisiz eleman,
-yutan eleman
4. Doğal sayıların çarpanlarını  belirle.
5-Doğal sayıların katlarını belirler.
6. Bölünebilme kurallarını açıklar.
7. Asal sayıları belirler.
8. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler .
-ortak bölenleri ve ortak katları belirlemeyi problemlere uygular.
b)Tam sayılar
1. Tam sayıları açıklar.
2. Mutlak değerin anlamını açıklar.
3. Tam sayıları karşılaştırır
-Tam sayıları sıralar.
c)Kesirler
1. Kesirleri karşılaştırır,
-kesirleri sıralar
- kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
2. Kesirlerle toplama işlemi yapar
-Kesirlerle çıkarma işlemlerini yapar.
3. Kesirlerle çarpma işlemini yapar.
4. Kesirlerle bölme işlemini yapar.
5. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
d)Ondalık kesirler
1. Ondalık kesirleri çözümleyerek okunuşlarını söyler.
2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirleyerek dönüştürür.
3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
4. Ondalık kesirlerle toplama  işlemlerini yapar.
5.Ondalık kesirlerle çıkarma işlemlerini yapar.
6. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.
7. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.
8. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
e)Yüzdeler
1. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
f)Oran ve orantı
1. Rakamları oran kullanarak ifade eder.
2. Doğru orantı kurarak problemleri çözer.
g)Kümeler
1. Bir kümeyi farklı temsil biçimleri ile gösterir.
2. Kümelerle birleşim,
kesişim,
fark
tümleme işlemlerini yapar .
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
GEOMETRİ
a)Doğru,Doğru parçası ve ışın
1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Doğru parçası ile ışını sembolle gösterir.
3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası çizer.
4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını sembolle gösterir.
b)Açılar
1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
2. Bir açıya eş bir açı çizer.
- bir açıyı iki eş açıya ayırır.
3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
c)Çokgenler
1. Çokgenleri inşa eder.
2. Ãœçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.
3. Kare ve dikdörtgenin açıları, kenarları ve köşegenleri arasındaki ilişkileri belirler.
d)Eşlik ve benzerlik
1. Eşlik ve benzerlik arasındaki farkı açıklar.
e)Dönüşüm geometrisi
1. Öteleme hareketini açıklar.
2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
f)Örüntü ve süslemeler
1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.
2. Öteleme ile süsleme yapar.
g)Geometrik cisimler
1. Prizmaların temel elemanlarını belirler.
2. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.
ÖLÇME
a)Açıları ölçme
1. Tümler
-bütünler 
-ters açıların ölçülerini hesaplar.
b)Uzunlukları ölçme
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar
-uzunluk ölçülerini birbirine dönüştürür.
2. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer. 
c)Alanı ölçme
1. Alan ölçme birimlerini açıklar
 â€“alan ölçme birimlerini birbirine dönüştürür.
2. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer .
3. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
d)Zamanı ölçme
1. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
e)Hacmi ölçme
1-Dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili tahminlerde bulunur.
2. Dikdörtgenler prizması ve  küpün  hacmi  ile ilgili problemleri çözer.
3. Hacim ölçme birimlerini açıklar.
-Hacim ölçülerini istenilen birime dönüştürür.
e)Sıvıları ölçme
1. Sıvı ölçme birimlerini açıklar
-Sıvı ölçme birimlerini  birbirine dönüştürür.
2. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer .   

-
+
+
+
+
-
-
+
+
-
-
-
-

+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
+
-
-

-
-
-

-
-
-

+
-
+


+
+

-
-

-
-

-
-
-


-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-   
OLASILIK VE İSTATİSTİK
a)Olasılıkla ilgili temel kavramlar
1. Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.
2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.
3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer.
c)Olay ve çeşitleri
1. Kesin ve imkânsız olayları açıklar.
2. Tümleyen olayı açıklar.
d)Araştırmalar için sorular oluşturma ve veri toplama
1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir
 -Bir araştırma için uygun örneklem seçer 
-Bir araştırma için veri toplar.
e)Tablo ve grafikler
1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
CEBİR
a)Örüntüler ve ilişkiler
1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. 
2. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
b)Cebirsel ifadeler
1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
c)Eşitlik ve denklem
1. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir .
2. Denklemi açıklar
-problemlere uygun denklemleri kurar.
3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
   

-
-
-

-
-

-
-
-


-
-

-
-
-
-
-
   

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git